A A A K K K
для людей із порушенням зору
Березівська сільська рада
Сарненського району Рівненської області

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Березівської сільської ради

Дата: 14.06.2021 12:24
Кількість переглядів: 1475

                                       ПРОЄКТ

 

 

УКФото без опису РАЇНА

БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( восьме скликання)

РІШЕННЯ

від _______________ 2021 року                                                                              №____

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від  земельної ділянки на території Березівської сільської ради

          Керуючись статтею 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3  статті 12, статтею 266 Податкового Кодексу України (зі змінами), пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", за рекомендацією постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Березівської сільської ради згідно з додатком 1.

          2. Установити на території Березівської сільської ради:

          1) ставки земельного податку згідно з додатком 2;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 264 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

          3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Березівської сільської ради.

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та на виконавчий комітет Березівської сільської ради.

          5. Рішення Березівської сільської ради від 30.06.2020 №510 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік", рішення Кам'янської сільської ради від 28.05.2020 №229 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік", рішення Глиннівської сільської ради від 04.06.2020 №1729 "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глиннівської сільської ради на 2021 рік", рішення втрачають чинність з моменту набрання чинності даним рішенням.

          6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

          7. Секретарю виконкому (керуючому справами) Кибукевичу М.П. забезпечити направлення цього рішення до Рокитнівської ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області та оприлюднити в установленому порядку.

8. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог цього рішення покласти на Рокитнівську ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.

  

 Сільський голова                                                                     Микола МАРИНИЧ

 

Додаток 1

до рішення сесії Березівської сільської ради від___________2021 №___

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Березівської сільської ради

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Березівської сільської ради (далі у тексті – Положення), визначає правові засади справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та його елементи у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також суб‘єктами державної реєстрації прав на нерухоме майно та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

2. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Березівської сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

 • якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
 • якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3. Об’єкти оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • гуртожитки;
 • житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Березівської сільської ради;
 • об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
 • об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;
 • будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;
 • будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
 • об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
 • об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути(положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
 • будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;
 • об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та параолімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);
 • об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, втому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

5. Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток

(у       разі    одночасного         перебування         у        власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, утому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Установити, що Березівська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами(положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

 • об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1. цього пункту;
 • об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

6. Ставки податку та податковий період

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Березівської сільської ради, встановлюються рішенням селищної ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів за нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

6.2. Встановити ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, залежно від місця розташування(зональності) та типів таких об’єктів нерухомості згідно з додатком 2 до цього Положення.

6.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси(місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» -«г» цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси(місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом(роком). Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

  • об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
  • розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
  • права на користування пільгою із сплати податку; – розміру ставки податку; – нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим(відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8. Строки сплати податку

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 • фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
 • юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Березівської сільської ради від____________2021 року №___

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

5600000000

5625000000

5625080801

с.Березове

5625080802

с.Грабунь

5625080803

с.Заболоття

5625082601

с.Глинне

5625082602

с.Дубно

5625082604

с.Познань

5625082605

с.Хміль

5625083201

с.Кам'яне

5625083202

с.Будки-Кам'янські

5625083203

с.Обсіч

 

Класифікація будівель та споруд

ставка податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мініальної заробітної плати

 

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

11

Будівлі житлові

 

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,200

0,200

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,200

0,200

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,200

0,200

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,200

0,200

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,200

0,200

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,200

0,200

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,200

0,200

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,200

0,200

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,200

0,200

 

113

Гуртожитки

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,100

0,100

0,200

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

0,100

0,100

0,200

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,100

0,100

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

0,100

0,100

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

0,100

0,100

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,100

0,100

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,100

0,100

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

1,100

1,100

 

1211.2

Мотелі

1,100

1,100

 

1211.3

Кемпінги

1,100

1,100

 

1211.4

Пансіонати

1,100

1,100

 

1211.5

Ресторани та бари

1,100

1,100

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,100

0,100

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,100

0,100

0,100

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,100

0,100

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,500

0,500

 

122

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,100

0,100

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,200

0,200

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя

0,100

0,100

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв

0,100

0,100

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,500

1,500

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,500

1,500

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,500

1,500

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

1,500

1,500

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,500

1,500

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,500

1,500

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,500

1,500

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,500

1,500

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,500

1,500

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та повязані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,500

1,500

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,500

1,500

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,500

1,500

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,500

1,500

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1,500

1,500

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,500

1,500

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,500

1,500

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,500

1,500

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

1,500

1,500

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

1,000

1,000

 

1242.2

Гаражі підземні

1,500

1,500

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,500

1,500

 

1242.4

Навіси для велосипедів

1,500

1,500

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

1,500

1,500

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

1,500

1,500

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

1,500

1,500

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

1,500

1,500

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

1,500

1,500

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

1,500

1,500

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

1,500

1,500

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

1,500

1,500

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

1,500

1,500

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,500

1,500

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,500

1,500

 

1252.3

Силоси для зерна

1,500

1,500

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,500

1,500

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,500

1,500

 

1252.6

Холодильники

1,500

1,500

 

1252.7

Складські майданчики

1,500

1,500

 

1252.8

Склади універсальні

1,500

1,500

 

1252.9

Склади та сховища інші

1,500

1,500

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,000

1,000

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,000

1,000

 

1261.3

Цирки

1,000

1,000

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,000

1,000

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,000

1,000

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,000

1,000

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї

0,100

0,100

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,100

0,100

 

1262.3

Технічні центри

0,100

0,100

 

1262.4

Планетарії

0,100

0,100

 

1262.5

Будівлі архівів

0,100

0,100

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,100

0,100

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,100

0,100

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,100

0,100

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,100

0,100

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,100

0,100

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

0,100

0,100

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,100

0,100

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

0,100

0,100

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,100

0,100

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,100

0,100

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

0,100

0,100

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,100

0,100

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,100

0,100

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

0,100

0,100

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,100

0,100

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,100

0,100

 

1265

Зали спортивні

 

 1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,100

0,100

 

 1265.2

Басейни криті для плавання

0,100

0,100

 

 1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,100

0,100

 

 1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,100

0,100

 

 1265.5

Тири

0,100

0,100

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,100

0,100

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

 

1271.1

Будівлі для тваринництва

0,200

0,200

 

1271.2

Будівлі для птахівництва

0,200

0,200

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

0,200

0,200

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

0,200

0,200

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

0,200

0,200

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства

0,200

0,200

 

1271.7

Будівлі рибного господарства

0,200

0,200

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,200

0,200

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,200

0,200

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

0,100

0,100

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,100

0,100

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії

0,100

0,100

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури

0,100

0,100

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

0,100

0,100

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

0,100

0,100

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

 

1274.1

Казарми Збройних Сил

0,100

0,100

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,100

0,100

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів

0,100

0,100

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,500

0,500

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,500

0,500

 

           

 

Секретар ради                                                                          Галина Редько

 

 

 

Додаток 3

до рішення сесії Березівської сільської ради від____________2021 року №___

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

5600000000

5625000000

5625080801

с.Березове

5625080802

с.Грабунь

5625080803

с.Заболоття

5625082601

с.Глинне

5625082602

с.Дубно

5625082604

с.Познань

5625082605

с.Хміль

5625083201

с.Кам'яне

5625083202

с.Будки-Кам'янські

5625083203

с.Обсіч

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. Об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб:

 

а) на квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів;

100

б) на житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів;

100

в) різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку, квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів.

100

2. Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать інвалідам І та ІІ групи, дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним таким відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), які відповідно до Закону мають статус багатодітних (виховують трьох і більше дітей віком до 18 років), прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на дитину, мають право на отримання субсидій на житлово-комунальні послуги або пільги на придбання твердого палива, особи, розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

100

3. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб на площу господарських (присадибних) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні,бройлерні,трансформаторні підстанції тощо і не використовуються в комерційній діяльності.

100

4. Фізичні особи, власники нежитлової нерухомості для об’єктів, площа яких перевищує 300 кв. метрів та які є аварійними або не використовуються (не функціонують) у базовий податковий (звітний) період (рік). Факт не використання об’єкту встановлюється при обстеженні комісією сільської ради. Акт обстеження комісії є підставою для застосування цієї пільги.

90

5. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. 

100

6. Будівлі дитячих будинків сімейного типу.

100

7. Гуртожитки.

100

8. Житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради.

100

9. Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств.

100

10. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності.

100

11. Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

100

12. Об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

100

1Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті266 Податкового кодексу України.

 

 

Секретар ради                                                                          Галина Редько

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь