Березівська сільська рада
Сарненського району Рівненської області

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Березівської сільської ради

Дата: 14.06.2021 12:26
Кількість переглядів: 1847

                                       ПРОЄКТ

 

 

УКФото без опису РАЇНА

БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( восьме скликання)

РІШЕННЯ

 

від _______________ 2021 року                                                                              №____

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Березівської сільської ради

          Керуючись пунктом 284.1 статті 284 Податкового Кодексу України (зі змінами), пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок і пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки", за рекомендацією постійної комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати земельного податку на  території Березівської сільської ради згідно з додатком 1.

          2. Установити на території Березівської сільської ради:

          1) ставки земельного податку згідно з додатком 2;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

          3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Березівської сільської ради.

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та на виконавчий комітет Березівської сільської ради.

          5. Рішення Березівської сільської ради від 30.06.2020 №510 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік", рішення Кам'янської сільської ради від 28.05.2020 №229 "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік", рішення Глиннівської сільської ради від 04.06.2020 №1730 "Про встановлення плати за землю (земельного податку) на території Глиннівської сільської ради" втрачають чинність з моменту набрання чинності даним рішенням.

          6. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

          7. Секретарю виконкому (керуючому справами) Кибукевичу М.П. забезпечити направлення цього рішення до Рокитнівської ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області та оприлюднити в установленому порядку.

8. Контроль за сплатою місцевих податків і зборів з урахуванням вимог цього рішення покласти на Рокитнівську ДПІ Головного управління ДПС у Рівненській області.

  

 Сільський голова                                                                     Микола МАРИНИЧ

 

Додаток 1

до рішення Березівської сільської ради від____________2021 №_____

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати земельного податку на  території Березівської сільської ради  

 

 1. Загальні положення
  1. Положення про порядок обчислення та сплати податку на майно, в частині плати за землю на території Березівської сільської ради(далі – Положення) визначає правові засади справляння плати за землю та її елементи у відповідності до Податкового кодексу України.
  2. Плата за землю входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.
  3. Терміни, наведені у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.
  4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками земельних ділянок та землекористувачами, органами виконавчої влади, що реалізовують державну політику у сфері земельних відносин, а також суб‘єктами державної реєстрації прав та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.
  5. Плата за землю справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

 

 1. Платники земельного податку
  1. Платниками податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі, чиї земельні ділянки розташовані на території Березівської сільської ради.
  2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 1. Об’єкти оподаткування
  1. Об’єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

 1. База оподаткування земельним податком
  1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України або площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
  2. Рішення Березівської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється радою до 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
  3. Податок за лісові землі справляється у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

 

 1. Ставки земельного податку та податковий період

 

5.1. Встановити ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього Положення.

5.2. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.3. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

6.1.  Від сплати податку звільняються:

   1. інваліди першої і другої групи;
   2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
   3. пенсіонери (за віком);
   4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
   5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
  1. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
   1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більше 2 гектари;
   2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара;
   3. для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва – не більше 0,12 гектара.

  1. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
  1. Від сплати податку звільняються :
   1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
   2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови,  що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

   1. бази олімпійської та параолімпійської підготовки (перелік затверджується Кабінетом Міністрів України);
   2. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
   3. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
   4. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
  1. Не сплачується податок за:
   1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
   2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
   3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
   4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
 • паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
 • майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100% акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній

основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

 1. Особливості користування пільгами по платі за землю

 

  1. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.
  2. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

 1. Порядок обчислення плати за землю та строки подання звітності

 

Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 286.1-286.7 статті 286 Податкового кодексу України у наступному порядку:

  1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  1. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
  2. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
  3. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

  1. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

  1. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
 • у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб/власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
 • пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
 • пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

10.7. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 5 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 1. Строки та порядок сплати плати за землю

 

  1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

  1. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
  2. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що

настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

  1. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
  2. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільської ради за квитанцією про приймання податкових платежів, форма якої встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України.

  1. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
  2. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).
  3. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. Орендна плата

 

  1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Березівська сільська рада до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

  1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.
  2. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
  3. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Розмір орендної плати встановлюється з урахуванням вимог пункту 288.5. статті 288 Податкового кодексу України.
  4. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.
  5. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог підпунктів 5.2.-5.3. та пункту 11 цього Положення.

 

 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль відповідними органами

 

  1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння плати за землю на території Березівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.
  2. За порушення податкового та іншого законодавства України при справлянні плати за землю, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

Секретар ради                                                               Галина РЕДЬКО

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення сесії Березівської сільської ради від____________2021 року №___

 

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 1 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

5600000000

5625000000

5625080801

с.Березове

5625080802

с.Грабунь

5625080803

с.Заболоття

5625082601

с.Глинне

5625082602

с.Дубно

5625082604

с.Познань

5625082605

с.Хміль

5625083201

с.Кам'яне

5625083202

с.Будки-Кам'янські

5625083203

с.Обсіч

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку (відсотків нормативної грошової оцінки)

 
 

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код

Назва

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

4

5

6

 

01

Землі сільськогосподарського призначення (землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції, або призначені для цих цілей; землі, надані для діяльності у сфері надання послуг у сільському господарстві, та інше)

 

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.06

Для колективного садівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.07

Для городництва

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

 

02

Землі житлової забудови (землі, які використовуються для розміщення житлової забудови (житлові будинки, гуртожитки, господарські будівлі та інше); землі, які використовуються для розміщення гаражного будівництва)

 

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,300

0,300

3,000

3,000

 

02.02

Для колективного житлового будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.06

Для колективного гаражного будівництва

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.07

Для іншої житлової забудови

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

3,000

3,000

5,000

5,000

 

02.10

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03

Землі громадської забудови (землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (готелів, офісних будівель, торговельних будівель, для публічних виступів, для музеїв та бібліотек, для навчальних та дослідних закладів, для лікарень та оздоровчих закладів), інших об'єктів загального користування)

 

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

12,000

12,000

5,000

5,000

 

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

12,000

12,000

5,000

5,000

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

12,000

12,000

5,000

5,000

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

12,000

12,000

5,000

5,000

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

0,100

0,100

0,100

0,100

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

12,000

12,000

5,000

5,000

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

03.17

Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04

Землі природно-заповідного фонду (природні території та об'єкти (природні заповідники, національні природні парки, біосферні заповідники, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища), а також штучно створені об'єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва), що надаються в постійне користування спеціальним адміністраціям територій та об'єктів природно-заповідного фонду (крім земельних ділянок під об'єктами природно-заповідного фонду, що включені до їх складу без вилучення))

 

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.07

Для збереження та використання парків-пам"яток садово-паркового мистецтва

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.08

Для збереження та використання заказників

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.10

Для збереження та використання пам'яток культури

0,100

0,100

0,100

0,100

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,100

0,100

0,100

0,100

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

06

Землі оздоровчого призначення(землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

 

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

07

Землі рекреаційного призначення (земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень міст та інших населених пунктів, навчально-туристських та екологічних стежок, маркованих трас, земельні ділянки, зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів, об'єктів фізичної культури і спорту, туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, стаціонарних і наметових туристично-оздоровчих таборів, будинків рибалок і мисливців, дитячих туристичних станцій, дитячих та спортивних таборів, інших аналогічних об'єктів, а також земельні ділянки, надані для дачного будівництва і спорудження інших об'єктів стаціонарної рекреації)

 

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

0,100

0,100

0,100

0,100

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,100

0,100

0,100

0,100

 

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,100

0,100

0,100

0,100

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

 

08

Землі історико-культурного призначення (землі, на яких розташовані: пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

 

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

0,100

0,100

0,100

0,100

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,100

0,100

0,100

0,100

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09

Землі лісогосподарського призначення (землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства, крім земель, зайнятих зеленими насадженнями у межах населених пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а також земель, зайнятих окремими деревами і групами дерев, чагарниками на сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках)

 

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

 

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

 

10

Землі водного фонду (землі, зайняті морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; береговими смугами водних шляхів)

 

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

 

10.07

Для рибогосподарських потреб

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

3,000

3,000

5,000

5,000

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

11

Землі промисловості (землі, надані для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під'їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд)

 

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

3,000

3,000

5,000

5,000

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3,000

3,000

5,000

5,000

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3,000

3,000

5,000

5,000

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,000

3,000

5,000

5,000

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12

Землі транспорту (землі, надані підприємствам, установам та організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього господарства, морського, річкового, авіаційного, трубопровідного транспорту та міського електротранспорту для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об'єктів транспорту)

 

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

12.11

Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13

Землі зв'язку (земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, а також підприємствам, установам та організаціям для здійснення відповідної діяльності)

 

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13.03

Для розміщення таексплуатації інших технічних засобів зв'язку

3,000

3,000

5,000

5,000

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

14

Землі енергетики (землі, надані в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (атомні, теплові, гідро- та гідроакумулюючі електростанції, теплоелектроцентралі, котельні), об'єктів альтернативної енергетики (електростанції з використанням енергії вітру, сонця та інших джерел), об'єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі), виробничих об'єктів, необхідних для експлуатації об'єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів)

 

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

3,000

3,000

5,000

5,000

 

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

 

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

 

15

Землі оборони (землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України)

 

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.02

Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії України

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.09

Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС

0,100

0,100

0,100

0,100

 

15.10

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

0,100

0,100

0,100

0,100

 

16

Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)

1,000

1,000

1,000

1,000

 

17

Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій)

1,000

1,000

1,000

1,000

 

18

Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель загального користування)

1,000

1,000

1,000

1,000

 

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

 

 

 

 

Секретар ради                                                                        Галина РЕДЬКО

 

Додаток 3

до рішення сесії Березівської сільської ради від____________2021 року №___

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги встановлюються та вводяться в дію  з 01 січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

5600000000

5625000000

5625080801

с.Березове

5625080802

с.Грабунь

5625080803

с.Заболоття

5625082601

с.Глинне

5625082602

с.Дубно

5625082604

с.Познань

5625082605

с.Хміль

5625083201

с.Кам'яне

5625083202

с.Будки-Кам'янські

5625083203

с.Обсіч

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

інваліди першої і другої групи       

100

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

Пенсіонери (за віком)

100

ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

100

фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

100

Фізичні особи, які захищали незалежність та територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в анти терористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення анти терористичної операції, а також дружини (чоловіки) цих осіб

100

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100

бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України

100

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, (крім національних і дендрологічних парків) освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

100

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

100

 

 

 

 

 

 

 

 

землі природно-заповідного фонду  для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва (парки державної та комунальної власності)

100

землі громадської забудови - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (житловий фонд комунальної власності)

100

землі громадської забудови - для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

100

землі громадської забудови - для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

100

інші заклади, установи та організації, які повністю або частково фінансуються з місцевого бюджету

100

 

 

Секретар ради                                                                        Галина РЕДЬКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь